You are currently viewing Nekilnojamojo turto mokesčiai pardavus turtą
Nekilnojamojo turto mokesčiai pardavus turtą.

Nekilnojamojo turto mokesčiai pardavus turtą

Nekilnojamo turto mokesčiai pardavus turtą taikomi visiems Lietuvos Respublikoje esantiems NT objektams, išskyrus:

1. Faktiškai nenaudojamą nekilnojamąjį turtą, kurio statyba neužbaigta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka; 

2. Valdžios ir privačių subjektų partnerystės, apibrėžiamos Lietuvos Respublikos investicijų įstatymu, pagrindu sukurtą ar įgytą nekilnojamąjį turtą, kol vykdoma atitinkama valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis ir šis nekilnojamasis turtas naudojamas pagal toje sutartyje nustatytą paskirtį.

Jeigu nusprendėte parduoti savo nekilnojamąjį turtą, turite žinoti, kad, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, turėsite sumokėti nustatytus mokesčius. Šiuo metu parduodant nekilnojamąjį turtą taikomas gyventojų pajamų mokestis. LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (GPMĮ) numato, kad pardavus NT reikia mokėti 15% arba 20% pajamų mokestį, jei gyventojo metinės ne su darbo santykiais susijusios pajamos viršija 120MDU.

Mokesčio suma nustatoma apskaičiuojant skirtumą tarp gautų už nekilnojamojo turto pardavimą pajamų ir turto įsigijimo kainos, išskaičiuojant šiam turtui įsigyti sumokėtus privalomus mokėjimus bei remonto išlaidas. Privaloma turėti išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas numato atvejus, kai pardavus nekilnojamąjį turtą nereikia mokėti pajamų mokesčio:

· Jei turtas įsigytas ar paveldėtas prieš 10 metų. (GPMĮ 17 str. 1d. 28 punktas)

· jei parduodamas turtas už mažesnę kainą, nei buvo įsigjimo kaina (vertė)

· Jeigu pastaruosius 2 metus čia buvo Jūsų deklaruota gyvenamoji vieta (taikoma tik parduodant butus, gyv. namus) (GPMĮ 17 str. 1d. 53 punktas).

· Jeigu parduodamame būste esate deklaravę savo gyvenamąją vietą trumpiau nei 2 metus, tačiau per vienerius metus nuo šio būsto pardavimo nusipirksite kitą būstą ir deklaruosite savo gyvenamąją vietą, mokesčių už būsto pardavimą mokėti taip pat nereikės (taikoma tik parduodant butus, gyv. namus) (GPMĮ 17 str. 1d. 54 punktas).

Plačiau: https://www.vmi.lt